Възрастова граница за съгласие за секс – позиция

0 commentsПозиции

suglasie

Българското законодателство в близкото минало съдържаше дискриминационни текстове, които поставяха хомосексуалните хора в неравностойно положение. Един от тях беше текста, в който се определяше възрастовата граница за даване на съгласие за секс. За хетеросексуален секс тя беше 14 години, а за хомосексуален секс беше 16 години. Под натиска на международната общност (Резолюцията А3-0028/94 на Европейския съюз за равни права на хомосексуалистите и лесбийките в Европейската общност – февруари 1994г.; Доклада “Рот” – 17 юли 1993 г.; Поправка към чл.13 от Амстердамския Договор от 1997 г. за борба с дискриминацията на базата на сексуалната ориентация; Препоръката на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа относно правото на убежище и емиграция на лесбийките и хомосексуалистите в държавите, членки на Съвета на Европа – 25 февруари 2000 г.;Възрастова граница за даване на съгласие за секс – позиция параграф 9 на резолюцията на Европейския парламент за България (A5- 0258/2001), приета на 05-ти Септември 2001г. който „обръща внимание на българското правителство да премахне текстовете от наказателния кодекс, които са дискриминационни срещу хомосексуалните мъже и жените – лесбийки; параграф 158 на резолюция на Европейския Парламент относно разшряването на ЕС (A5-0190/2002) приета на 13-ти Юни 2002г.) и според мждународните спогодби, подписани от България, (Глава 13 от Договора на Европейската общност изисква съответните действия в борбата срещу дискриминацията, а Глава 21 от Европейската харта за основните права на човека съдържа забрана на дискриминацията, като и в двете са включени хората със специфична сексуална ориентация. Също така според политическите критерии от Копенхаген за членство в Европейската общност от страните кандидатки се изисква да гарантират човешките права, които включват еднакво третиране на всички хора, включетилно тези със специфична сексуална ориентация.) законодателството ни трябваше да се промени, като границата за даване на съгласие за секс да се изравни за хомосексуалния и за хетеросексуалния секс.

Това стана факт, но за всеобщо учудване вместо тази граница да се уеднакви на 16 години, депутатите решиха тя да се уеднакви на 14 години. Тъй като педофилията е непознато явление сред лесбийките, в началото ние само сеsuglasie зачудихме, без да реагираме. Но очудването ни премина във възмущение, когато стожери на хомофобията публикуваха статия изразяваща тяхното възмущение със заглавие „Свежа плът за хомосексуалистите“. Никой от тях дори за миг не се замисли, че границата за даване на съгласие за секс е изравнена на 14 години от един 240 членен парламент, в който хетеросексуалните депутати са поне 15 пъти повече. Упрека, че лобито на хомосексуалните си е гласувало свежа плът за нас звучи перверзно и умилително наивно. Истината е не, че хомосексуалните са си осигурили свежа плът, а че хетеросексуалните депутати не се лишиха от свежата плът и вместо да се лишат, предпочетоха да я поделят.

Никой не поиска нашето мнение, от организацията защитаваща правата на хомосексуалистите по това време – си замълчаха, затова ние искаме сега – макар и посфактум да изразим официално нашата позиция по този въпрос:
„Каква трябва да бъде границата за даване на съгласие за секс?“

Нашата позиция

Границата за даване на съгласие за секс да се вдигне поне на 16 години. Като допълнение на това във възрастта между 16 и 18 (докато човек навърши пълнолетие) съгласие да не може да се дава пред пълнолетно лице (навършило 18 години).*** Настояваме и да се уточни в закона какво се разбира под „секс“ и да бъде упоменато, че става дума за вагинален, анален и орален секс.

Нашите аргументи

Ние не търсим популизъм. Разбира се съзнаваме напълно, че за любовта няма възрастови граници. Но нека не бъркаме секса с любовта. Емоционалното с физическото. Духовното с телесното. Ние не отричаме, че любов може да има и в различни възрастови граници, но мислим, че ако наистина има любов между двама … Read the rest