Този сайт е обект на авторско  право  по  смисъла  на  Закона  за авторско право и сродните  му права
Всички материали са предоставени  безплатно  от  bglesbian и всички  могат да се възползват от тях за
лично  запознаване с третираната  материя. Информация от сайта може да бъде цитирана без съгласие
от  страна  на  bglesbian, като  задължително  трябва  да  се  упомене източника на тази информация, в
случая сайтът на  bglesbian  (www.bg-lesbian.com) и източникът (авторът), посочен от bglesbian за някои
материали, като  ако  информацията  се  цитира в интернет, трябва да  бъде  придружена и с хиперлинк
към сайта на bglesbian. Всички останали случаи на ползване на информация от този сайт без изричното
писмено  съгласие  на  bglesbian  е  напълно  забранено,  представлява   административно  нарушение
на чл. 97 от Закона  за  авторско  право и сродните  му права и ще  бъде преследвано. За ползване на
материали от  bglesbian, можете да пишете на адрес bglesbian.at.yahoo.com и ще получите  информация
за условията.