На източният (ЛГТБ) фронт – нищо ново!2

Това е в резюме проекта в тази му част, която касае „Джемини“. Парите по първия транш пристигат от Холандия по сметката на организацията през февруари 2001 г. и с това приключва началния период на „Джемини“. Приключва също така и Ерата на цветята, розите и носталгичната идилия от първите стъпки. Проекта и заложените в него дейности и цели, трябва да се изпълняват и постигат. Започва втория период от съществуването на организирано ЛГТБ общество в България и съответно на Организацията-майка „Джемини“

Средата: март 2001 г. – април 2004 г.
Джемини е готова да стартира своите дейности на деветата година от своето съществуване. Пари по сметката са постъпили, наема се офис и започва неговото оборудване. Започва и подготовка за новото Общо Събрание, на което трябва да се попълни Управителния Съвет на „Джемини“, което е насрочено за 9 септември 2001г. – или точно на деветия Рожден ден на организацията. На него кандидатурата на Моника Писанкънева е елегантно отклонена с обяснението, че хората просто не са я избрали. (истината според Моника е съвсем друга: Писанкънева си позволява да пише протестни писма до донорите от СОС, че не е държана в течение за постъпилите и разходвани средства по проекта, което й „изяжда“ главата)
В новия УС на Джемини вече фигурират седем човека, трима от които представляват организацията. Това са: Генко Генков – Преседател на УС, Десислава Петрова – зам. Председател на УС, Иван Владимиров – зам. Председател на УС, Трайко Стоилов, Радослав Луканов, Магдалина Генова и Илиян Костов – членове на УС. Приема се и нов Устав на „Джемини“, съобразен с новия тогава „Закон за юридическите лица с нестопанска цел“, като в него се указва, че организацията е в ЧАСТНА полза, и който устав е подписан от… точно 14 човека.
На официално запитване колко са били тогава членовете на „Джемини“, за да можем да преценим доколко е имало кворум на това ОС и доколко легитимни са били неговите решения, тъй като това не е отбелязано в Протокола на ОС, от „Джемини“ ни отговориха, че тази информация ще може да получим след – забележете – „завършването на доклада по изпълнението на Балканския Триъгълен Проект“ и е необходимо първо да се събере и систематизира информацията.
Дейността на организацията в последващия период тъне в мъгла. Плътна мъгла! Липсва какъвто и да било отчет за дейността на Джемини за това време – периода от ОС на 09.09 2001г. до извънредното ОС на 16.11.2002г. На запитване дали може да ни се предостави такъв отчет, от „Джемини“ ни отговориха същото: „Тъй като обобщаването на тази информация и генералното отчитане на тези дейности се извършва в момента (декември 2004г.), отговор по същество и с пълни данни ще можете да получите сред завършването на доклада…“
След усилени проучвания не можахме да намерим каквито и да било данни или свидетелства за каквато и да било дейност на „Джемини“ през този период. Щедро финансирани в продържение на повече от една година, „Джемини“ отварят и оборудват офис и това е всичко. Самият факт, че при запитване за това каква е била тяхната дейност през този период, се отговаря че в края на 2004-та г. все още „събират и обобщават“ тази информация и нямат готовност да я предоставят, говори достатъчно ясно.
През този период има само едно интересно и любопитно събитие около „Джемини“. Редовно Общо събрание, насрочено за 14 септември 2002 г. Няма никакви данни за това ОС. Няма и Протокол. Тук за отбелязване е и един факт, който се оказва любопитен в последствие. Това е подадена кандидатура за член на УС на „Джемини“ от Павлина Найденова. Доколкото ми е известно, поради процедурно нарушение това събрание не може да се проведе и ОС взима единственото решение да се насрочи ново, извънредно ОС. Само шест дни след това – на 20 септември 2002 г. УС на „Джемини“ взима решение за свикване на извънредно Общо Събрание за 16-ти Ноември 2002 г.

На извънредното Общо събрание булото на мъглата се повдига леко за тези, които могат да откриват причинно-следствени връзки. Наколко неща се случват.

– На първо място се оказва, че липсва кворум. Според Устава началото на ОС се отлага с един час и се провежда с наличните хора – без значение колко са те. В случая членовете са 13, според Протокола от това ОС.
– На второ място тихо и безропотно си подават оставките от УС на „Джемини“ – Председателят Генко Генков, членовете Радослав Луканов, Илиян Костов и Трайко Стоилов, а зам. Председателя на УС Иван Владимиров, който е пропуснал да си подаде оставката и не е присъствал на Общото Събрание е изключен. Отсъстват също така и членовете Радослав Луканов и Илиян Костов. Причините за този катаклизъм е неясен и се опират само на мълвата, затова тук няма да ги разглеждаме. Това, което се знае със сигурност е, че констатациите от одитна проверка от страна на донора са довели до натиск за извършване на тези промени. За тези констатации можем само да гадаем какви може да са, щом са довели до оставката на четири от седемте члена на УС на „Джемини“, воглаве с Председателя, и изключването на пети член на УС – зам. Председател. В УС остават двете жени – Десислава Петрова и Магдалина Генова
– На трето място е избирането в УС на нови трима члена – Ивайло Цонев, д-р Михаил Околийски и Павлина Найденова. Това го отбелязваме поради факта, че в УС на „Джемини“ е избрана Павлина Найденова, чиято молба е била подадена на предишното ОС, а на това тя дори не присъства. Интересен прецедент е, че към момента на приемането й за член на УС, Павлина Найденова дори не е била приета за член на организацията. д-р Михаил Околийски също не присъства на това ОС и никой не знае той поне бил ли е член на Джемини. Съответно научилата по телефона, че е избрана за член на УС – Павлина Найденова, депозира още на първото сбиране на УС своята оставка, като половин година по-късно същото прави и Магдалина Генова, а д-р Михаил Околийски не присъства лично на нито едно от заседанията на УС на „Джемини“, като според наша информация протоколите му се носят за подпис в дома му от Ивайло Цонев. Както можем да се досетим – за Председател на „Джемини“ е избрана Десислава Петрова, а новия член на УС – Ивайло Цонев е зам. Председател.
– На четвърто място – Приет е нов Устав на Джемини, подписан този път от 15 човека (което както и да го погледнем, си е с един повече от приелите предишния Устав), което разбира се не пречи Протокола от ОС да бъде подписан от 18 човека, при наличието на кворум от 15, според същия този Протокол.
– На пето място – приема се отчет за дейността на „Джемини“ за периода 09.09.2001г. – 31.08.2002г. На наше писмо с което молим „Джемини“ да се запознаем с този отчет, ни се отговори същото: „Тъй като обобщаването на тази информация и генералното отчитане на тези дейности се извършва в момента (декември 2004г.), отговор по същество и с пълни данни ще можете да получите сред завършването на доклада… Смятаме, че на ЛГТБ общността и обществеността не следва да се предоставя половинчата информация и в името на коректността е наложително да изчакаме окончателното събиране и систематизиране на данните.“ Какво са приели тогава е въпрос извън нашия умствен капацитет. Ще отбележим тук и факта, че никъде не се и споменава за отчет на дейността за периода 31.08.2002 г. – 16.11.2002 г. Явно такава не е имало.

Веднага след това извънредно ОС на „Джемини“ донорите от Холандия намаляват сумите, отпускани по проекта, според наша информация „поради заложени в първоначалния проект нереално високи цели“. Какви са реалните цели, какъв е размера на това намаление, какво е било нереалното във първоначално заложените цели – на запитването ни от „Джемини“ отговарят по познатия ни вече начин: „Смятаме, че на ЛГТБ общността и обществеността не следва да се предоставя половинчата информация и в името на коректността е наложително да изчакаме окончателното събиране и систематизиране на данните.“

Възродената „Джемини“ започва „на чисто“ и в интерес на истината трябва да подчертаем, че от това извънредно ОС на „Джемини“ дейността на организацията става далеч по-видима, по-достъпна и по-прозрачна. Данните за следващите стъпки на „Джемини“ са публикувани в техен отчет за дейността* за периода ноември 2002 г. – март 2004 г., публикуван на официалния им сайт.
За този период може да се каже, че кипи усилено… нещо. Или „нещото“, наречено от Солженицин „тухта“**

На първо място „Джемини“ в лицето на своята Председателка Десислава Петрова и своя зам. Председател Ивайло Цонев се впускат в поредица срещи, семинари и конференции, търсещи създаването на политическо и обществено лице на организацията.

– Провеждат се срещи с Майкъл Кешман – член на Европейския Парламент, Кристофър Строк – Втори секретар в Европейския Парламент и с Елизабет Роос-Люнберг – консултант по присъединяването на България в ЕС, с които „Джемини“ дискутират промените в българското законодателство, касаещо хомосексуалните лица.
– „Джемини“ взима участие в обсъждането и дискусиите на предложението на консултативния съвет по законодателството във връзка с предстоящото тогава приемане на „Закон за защита от дискринминация“.
– Участват в поредица от три семинара съвместно с други НПО-та на тема „Антидискриминация“, целта на единия от които мен лично ме смути: „Повишаване на съзнанието на Полицията в посока работа със случаи на представители на малцинствата и позицията на малцинствата в полицейската служба в България“
– Участват на семинар в Посолството на Кралство Холандия, където се срещат с Нейно Величество Баронеса Хенриет Ван Линден – Посланик на Кралство Холандия и – Берт Ван Геел – който е отговорен за програмата МАТРА на холандското външно министерство, благодарение на която е финансирана и „Джемини“.
– Организират в София двудневна Международна конференция за предотвратяване и борба с дискриминацията.
– Провеждат срещи с представители на Българската Социалистическа Младеж с цел за бъдещо сътрудничество.
– Провеждат среща с представители и експерти от коалиция „Нова левица“
– Провеждат среща с Ген. Бойко Борисов – Главен секретар на МВР и излизат със становище, че „БГО Джемини и сектор Детска престъпност към криминалнияа отдел на СДВР ще работят в сътрудничество по отношение на защита на малолетни жертви на сексуално насилие“
– Провеждат среща с Експерти от Министерството на труда и социалната политика

Цялата тази политическа дейност звучи впечатляващо на пръв поглед. Придружена с пресконференции и други медийни изяви, в човек може да остане впечатлението, че в България се работи усилено за правата на хомосексуалните. Което не е точно така. Законите се променят наистина, но това става не поради политическата активност и лобиране на „Джемини“, а поради нуждата България да отговори на Европейското законодателство и на подписаните отдавна спогодби, което да подготви България за влизане в ЕС.

През цялото това време в дейностите на „Джемини“ няма нищо, което да е свързано пряко с хомосексуалните, бисексуалните и транс-сексуалните хора в България. За същия 17 месечен период има отчетени три срещи с така наречените „регионални структури“ , които са в такава дълбока нелегалност, че не се знае дори кой ги представлява. (на наше запитване за това с какви регионални структури разполага „Джемини“ и кой ги представлява, получихме познатия отговор: „Тъй като обобщаването на тази информация и генералното отчитане на тези дейности се извършва в момента (декември 2004г.), отговор по същество и с пълни данни ще можете да получите сред завършването на доклада… Смятаме, че на ЛГТБ общността и обществеността не следва да се предоставя половинчата информация и в името на коректността е наложително да изчакаме окончателното събиране и систематизиране на данните.“) За разлика от подробно описаните имена и длъжности на политиците с които се срещат, „Джемини“ проявяват разбираема свенливост да споменат имената на представителите на тези „регионални структури“ в Пловдив, Варна и Бургас за срещи с които от „Джемини“ екипно се командироват за продължителни срещи с регионалните структури, в разгара на лятото по българското черноморие. Според отчета на дейността на „Джемини“, в резултат от тези срещи се е стигнало до мнението, че „Джемини“ може да бъде полезна за регионалните си структури във… „разпространението на информация и материали за ХИВ/СПИН превенция“
Но така или иначе срещите са си срещи – приемаме че е нормално за една НПО да провежда множество срещи, които да целят дейността на тази организацияя да се развива и разширява. Затова нека погледнем каква е отчетената, развита и разширена дейност за този 17 месечен период, пак според отчета за дейноста:

1 – Анти СПИН дейности
Изпълнение на проект „Лекари без граница“ със съдействието на Швейцарското посолство в България.
(Джемини се включват в проекта, който е насочен към предоставяне на информация на тема ХИВ/СПИН, като упоменават целева група „гей/бисексуални мъже и мъже правещи секс с мъже“. За нас остава в тайна каква е разликата между „гей/бисексуални мъже“ и „мъже, правещи секс с мъже“, но това не е толкова важно.) Интересно е какво отчитат като дейности организирани от Джемини:
– индивидуално психологическо консултиране на болни от СПИН (къде пък откриха такива, че и да ги консултират),
– социални дейности (не се посочва какви)
– срещи на лесбийки и бисексуални жени, превенция. (при целева група от „гей/бисексуални мъже и мъже правещи секс с мъже“ резултата е среща на… лесбийки и бисексуални жени. Тук е пропуснато да се добави и „жени, правещи секс с жени“ – явно с такива не са се срещали.)
– раздаване на флайъри и презервативи (естествено безплатно получени) цели… два дни… в гей дискотеките.
– седем тематични партита, финансирани от БМА (това предполагаме е Българска Медицинска Академия) и презервативи „СПОРТЕКС“ в елитния микс клуб „Спартакус“, (на които също се раздават от безплатните презервативи, а и купона там винаги е гарантиран) отново на СПИН тематика.
– участие в Националната анти СПИН кампания „Кой е по-уязвим“, съвместно с Българска Медицинска Академия, АРТ Генерация XXI, Вита Романо 2001, Медицинския университет, Студентски съвет на Техническия Университет и Представителството на българските студентски съвети, която кампания цели да информира населението на България по въпроси, касаещи предпазване пак от СПИН.
– проучване „Интуиция, скритост и отричане сред мъже-правещи-секс-с-мъже в Югоизточна Европа: Рискове за ХИВ/СПИН и болести предавани по сексуален път“ – като част от проект, наречен RiskNet и финансиран от международни и американски организации и агенции.
– Участие в програмата Population Services International – румънска НПО занимаваща се с превенция на СПИН

2 – Нищо!
Съвсем сериозно!
С гореописаните анти-спин дейности, всичко направено от „Джемини“ на територията на България според собственият им отчет за дейността, се изчерпва. За 17 месеца, освен СПИН превенции от „Джемини“ не правят нищо друго. Не вярваме в България и където и да е по света да има здравомислещ човек, който след изброяването на тези дейности да не може да се закълне, че БГО „Джемини“ са НПО за болните от СПИН. Цялата дейност на „Джемини“ на територията на България за този период се изчерпва с участие в анти СПИН кампании и среща с три законспирирани регионални структури, на които ще се помага… пак във връзка със СПИН превенцията.

Назад

Продължение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *