На източният (ЛГТБ) фронт – нищо ново! 3

Разбира се това е валидно само за територията на България. Решили проблемите на българското ЛГТБ общество, близките контакти на младите активисти от „Джемини“ с политици, посланици и прочие политически лица, заразяват тези млади сърца с една позната на всички ни болест: Задграничните командировки!

Тук не можем да не признаем, че активистите от „Джемини“ постигат завидни международни успехи. Ще опитаме да ги отразим хронологично в рамките на тези 17 месеца, като само припомняме, че за всички тези пътувания се полагат пътни, дневни, храна, настаняване, понякога културни мероприятия и перо „други“. Предварително ще подчертаем, че за всички тези „дейности“ би трябвало да има някакви отчети с резултатите от тях, с приложимостта на наученото там в България, но на молбата ни да се запознаем с тези отчети ни беше отговорено по вече втръсналия ни начин: „Тъй като обобщаването на тази информация и генералното отчитане на тези дейности се извършва в момента (декември 2004г.), отговор по същество и с пълни данни ще можете да получите сред завършването на доклада… Смятаме, че на ЛГТБ общността и обществеността не следва да се предоставя половинчата информация и в името на коректността е наложително да изчакаме окончателното събиране и систематизиране на данните.“

Да ги изброим с наличната информация от отчета за дейността на „Джемини“

1 – Тимишоара – Румъния – четиридневна работна среща през март 2003 г. на тема Хомофобията в Югоизточна Европа, организирана от „Център за Демокрация за Европейския регион“ Резултатите от тази работна среща според „Джемини“ е: „срещи с други НПО, открити възможности за обща работа и формирането на интерактивна мрежа за обмяна на информация и опит.“

2 – Охрид – Македония – през май 2003 – трима представители участват в обучение за превенция на СПИН (отново СПИН, но не може да не отбележим, че съобразявайки се с дейността на „Джемини“ в България, това очевидно е била най-полезната за организацията командировка)

3 – Будапеща – Унгария – двудневна конференция през юни 2003г. на тема „Граждански диалог и социална политика в новия Европейски съюз“. Ползата според „Джемини“ е в „Развитието на капацитета на НПО в присъединяващите се към ЕС страни и предоставянето им на възможност да увеличат своята мрежа“

4 – Хамбург – Германия – Проучване на тема „Проституция на мъже по интернет“, в края на Юни 2003г. „Джемини“ си задават официално в отчета, един „много съществен“ за ЛГТБ обществото в България въпрос: „Що е то мъжка проституция и има ли почва у нас?“ Начина по който „Джемини“ отчита тази конференция е поразителен, затова тук ще си позволим да го цитираме изцяло и да направим коментар:

„Проституцията на мъже по интернет“ – детайлно проучване, изготвено от БГО „Джемини“ – Хамбург
Що е то мъжка проституция и има ли почва у нас? Само нова мода или добър начин да се изкарат лесно пари е предлагането на секс услуги чрез интернет от мъже за мъже? Все още не може да се даде точен отговор на този въпрос, поради простата причина, че никой не е изследвал това явление в неговото многообразие и развитие. Развитието на техниката доведе до предизвикателства към провайдърите в областта на предлаганите услуги от мъже, предлагащи секс. От 90-те години интернет е разширяващ се пазар за мъже, предлагащи сексуални услуги срещу заплащане, например в ескорт сайтовете и в чатовете.

Първият опит да се изследва мъжката проституция, която се осъществи с помощта на интернет (в Европа, за да не се използва думата проституция е приет терминът male sex workers – преведено буквално мъже-сексуални работници) бе под формата на конференция в края на Юни в Хамбург, наречена „Internet conference on MSW/male sex workers/“ посветена на предлагането на платени сексуални услуги от мъже чрез Интернет. Участниците в нея обмениха опит в това сравнително ново поле на предоставяни услуги. Сред 45 участници от 14 държави имаше експерти от Централна, Източна и Западна Европа, а също и от САЩ, които разясниха методите за достигане на целевата група по посрещането на нейните нужди. Бяха представени резултатите от изследвания в Интернет, консултации, здравни и социални съвети, както и собствени уеб страници, направени от и за мъжката проституция.

БГО Джемини израти свой участник на тази конференция, който представи своето изследване за мъжката проституция в българското уеб пространство. Конференцията дискутира въпроси като: Трябва ли провайдърите да подпомагат мъжката проституция, като изграждат техните сайтове и 8-те представители на мъжката проституция от различни държави се увериха, че провайдърите наистина са събрали информация за тази „невидима“ част от целевата група и нейните нужди (например даване на информация относно възможностите за ХИВ тест чрез e-mail, оказването на подкрепа по интернет и др.)

Изграждането на идеалния уеб сайт за мъжка проституция на конференцията в Хамбург подчерта различието от въпроси, определени като важни – уеб страници за мигриращи мъжки проститутки, за разглеждането на здравни проблеми, за финансови въпроси и за умение за водене на преговори. Обобщени данни от това изследване, първото подобно за България, бяха публикувани в бюлетина и уеб сайта на организацията. Джемини препоръчва на българските интернет провайдъри изграждането на специален сайт, който да публикува обяви на мъже, предлагащи платени секс услуги.“

Това е пълният текст и не може да не си зададем някои много важни риторични въпроси:

– Докато „Джемини“ се чуди дали това е само мода или добър … забележете – ДОБЪР – начин да се изкарат лесно пари, можем да се попитаме това ли е грижата на организацията за социална реализация на нейните членове? Да бъдат „мъже-сексуални работници“??? Защото лобиране от страна на „Джемини“ към друга професия не сме забелязали.
– Как точно трябва да се разбира израза „Участниците в конференцията обмениха опит в това сравнително ново поле на предоставяни услуги“??? В какво се е изразявала тази обмяна на опит? Кой колко взима? Кой какви сексуални техники ползва? Нови пози? Какво точно? И на това „услуги“ ли му се вика?

– Какво ще рече израза „Сред 45-те участници имаше ЕКСПЕРТИ от Централна, Източна и Западна Европа а също и от САЩ“ ЕКСПЕРТИ??? Експерти по мъжка проституция? Това да не са сутеньорите? Тях ли имат „Джемини“ предвид?
– Какво ще рече „финансови въпроси и умения за водене на преговори“? Това как да се пазарим с клиента за тарифата ли е?
– Що за препоръка има правозащитната ГЕЙ организация Джемини към интернет провайдърите?! Да изградят специален сайт за предлагане на мъжки проститутки! Да подпомагат мъжката проституция?!
– И накрая – това изследване на „Джемини“ за мъжката проституция в българското уеб пространство част от дейността на организацията ли е?

5 – Гърция – Камена Вурла – осемдневен фестивал на международния съюз на социалистическата младеж IUSY през Юли 2003г. (в разгара на лятото) под мотото „Действие за мир“. Джемини отчитат участие в работна група по проблемите на ЛГТБ, които могат и трябва да де разрешават чрез… политиката, където се е разглеждало сътрудничеството между ЛГТБ организации и политически партии! И работна група посветени на хомофобията в които се е изследвал термина „хомофобия“ – откъде произлиза и в какво се изразява този термин.

6 – Глазтоу – Шотландия – 5 дневна конференция на ILGA през Октомври 2003г. С основна цел „Засилване на контактите между НПО, работещи в областта на ЛГТБ, правата на човека, HIV/AIDS, както и възможносттите за бъдещо сътрудничество“ Като резултат от тази Конференция за ЛГТБ обществото в България, се отчита „проведена конференция на тема антидискриминация в София и покана за участие в Public hearing on sexual orientation discrimination в… Европейския Парламент в Брюксел“

7 – Лисабон – Португалия – седемдневна конференция на ILGYO през Октомври под надслова „Гордостта в активизма“ като в отчета ни се описва много детайлно каква е била програмата, но няма нито дума целите и заключенията от нея.

8 – Брюксел – Белгия – Публично изслушване на тема дискриминация на база сексуална ориентация – в Европарламента през ноември 2003г. Обсъждало се е етапа на прилагане на Европейските директиви за антидискриминация в осигуряването на заетост.

9 – Париж – Франция – Семинар на тема „Comming Out for Gay Rights“ през ноември 2003г. където е представен доклад от „Джемини“ за ситуацията на ЛГТБ общността в България.

10 – Букурещ – Румъния – Консултации с румънската гей организация ACCEPT – партньор на „Джемини“ по Балканския Триъгълен Проект, за изготвяне на стратегически план.

11 – Амстердам – Холандия – познавателна десетдневна среща с представители на местните групи, на която присъстват четири представители на Джемини. Целите на това „опознаване“ са били „Подобрение по отношение на умения, компетентност и лично развитие на представителите на различни групи, спомагане на тяхната работа е улеснение между местните/регионални групи и доброволците, които искат да работят за Джемини, насърчаване на младежки програми и международен обмен на проекти, както и интегрирането на млади ЛГТБ лица в младежката програма.“

12 – Брюксел – Белгия – Двудневна координационна среща на мрежата на ILGA през март 2004г. с цел улесняване на координирането в лобирането и иницииране на кампании на европейско ниво.

В отчета също така можем да прочетем и следните други дейности:
– бюлетин, излизащ на всеки два месеца (от бюлетина излизат всичко на всичко 13 броя, при заложени в проекта 36 броя с минимален тираж, който се разпространява в гей заведенията и на които броеве имената на екипа издаващ го са закодирани (T.I.T.O. – daemon – torpila)
– събрани над 250 броя книги (въпреки че по проект се предвижда да са над 400 плюс 10 периодични издания)
– два медийни мониторинга

За да изчерпим коректно дейностите на „Джемини“ ще трябва да отбележим и неща, които не са включени в този отчет, но са ни известни.
– създаването на уеб сайт, за който дълго време се плаща на Stigma Web Design Studio, чийто представител по това време е доброволец в организацията и който сайт е най-слабо посещавания и популяризирания от всички гей-сайтове в България.
– няколкото прожекции на тематични филми в офиса на „Джемини“ по видеото.
– краткото наличие на психолог в „Джемини“, когато два или три месеца доброволка се опитва да събере групи за психоанализа.

Това е. Точка! Няма повече!

Дейностите на „Джемини“, финансирана с по около 100 000 лева годишно приключват тук. И хич не е малко „тухтата“… срещи с политици, семинари, конференции, медийни изяви и мониторинги, командировки…. Все неща които пряко се отразяват на ежедневието и битието на обикновения гей или лесбийка, членуващ/а в тази организация и подобряват средата и обществения имидж на хомосексуалните в България. Предвидените в проекта групи за подкрепа ги няма, няма предвидената safe house, няма ги предвидените ежеседмични дейности, няма известни регионални структури, няма членове и доброволци, няма обявени официални позиции на организацията по важни за ЛГТБ обществото въпроси, но пък има бликащ оптимизъм и самочувствие навсякъде в отчета за дейността.

Края: май 2004г. декември 2004г.

Та с този тежък товар от „активност“, „Джемини“ стигат до поредното си общо събрание на 17.04.2004г. когато от страна на донора е назначена за наблюдаващ Балканския Триъгълен Проект – Капка Панайотова – Директор на Център за Независим Живот, която да прецени как се е развила организацията през тези години и дали да бъде продължено финансирането. Балканския Триъгълен Проект официално е приключил и е време за отчет*. Това ОС е открито и на него може да присъства всеки желаещ. Страничните наблюдатели, както може да се очаква, са повечко от членовете на Джемини. Присъстват девет члена на Джемини от съобщените по време на събранието 65 членуващи. Трима от тези девет, са приети броени дни преди Общото Събрание. Междувременно двама от „старите“ присъстващи членове на „Джемини“ се оказва, че вече са създали други организации. Женската Асоциация – „Билитис“ и ЛГТБ фондацията „Куиър“. Събранието е трагикомично. Прочетен е „розовия“ доклад, докладвани са финансовите отчети, приети са и оставките на двама от членовете на УС. Остава незначителното избиране на нови членове на УС. И тук става засечката.

Предложени са кандидатури, кандидатите си правят кратко представяне, когато Недред Реджеб поставя въпроса за интимната връзка между Председателката на „Джемини“ – Десислава Петрова и кандидатката за член на УС – Аксиня Генчева. В резултат на този въпрос кандидатурата на Аксиня Генчева е оттеглена. Джемини обаче не разполагат с пети човек, с който да попълнят Управителния Съвет и пред угрозата от служебно закриване на „Джемини“, организацията предпочита да замрази дейноста си за шест месеца, които би трябвало да изтекат на 17.10.2004г. и през които организацията да укрепне организационно. Взима се решение да се назначи Координатор по стабилизирането на „Джемини“ на платена длъжност, с аргумента, че така ще носи отговорност. Интимната партньорка на Председателката е отхвърлена за член на УС, но за сметка на това й е предложена…. познайте какво? Платената длъжност Координатор по стабилизирането на Джемини. На Аксиня Генчева е предложена брутна заплата от 600 лева месечно. Наблюдателката от страна на донорите обещава да препоръча на донорите да поемат разходите по тази заплата, както и да продължат финансирането за наем на офиса на „Джемини“. Събранието се закрива. Наблюдателката Капка Панайотова е наета от Донорите за Консултант на Джемини…. на хонорар.

Назад

Продължение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *