Автор: bglesbian

Каква е Вашата възраст?

0 commentsАнкети

BG Lesbians Header

ank2Убедена съм, че 444 гласували посетителки на сайта е една доста представителна извадка, от която можем да си извадим доста точни заключения. Първото впечатление, което се налага е това, че посетителките на сайта са предимно млади момичета. 7.66% все още нямат лична карта, ако мога така да се изразя. Непълнолетните посетителки съставляват една трета от всички гласували. Знам, че е възможно тук да надигнат глас хомофобите, но аз ще им отговоря че в новите модерни времена на третото хилядолетие, всеки млад човек има нужда от сексуално образование. То се изучава дори в училищата като официален предмет. Разбира се, хомофобите не протестират против това, тъй като изучаваното там сексуално образование е само хетеросексуалното. Е… аз пък предоставям на младите хора възможност да се запознаят и с хомосексуалността. Другата гледна точка. Без порнография и дори без еротика. Просто другата – хомосексуална и бисексуална гледна точка. Така че, според мен непълнолетните момичета са си съвсем на място в страниците на този сайт, в неговите чат, к лубове и дейтинг! И никой няма право да иска от нас да се заврем в дупки и да се правим че ни няма, само за да… цитирам: „Останат повече жени за нас!“
Младите момичета, ненавършили 25 години (предполага се, че тук влизат ученическите и студентките години) са две трети от гласувалите – 65.55% Малко изненадващо за мен, след 24-тата година процентите рязко се сриват. Не съм сигурна на какво да отдам това. Дали на убеденост на по-възрастните дами, че всичко знаят и няма какво повече да научат? Или на познатия ни, наследен от миналото страх и срам да не би да ни видят как разглеждаме лесбийски сайт? Или може би има нещо вярно, че лесбийството е до време?
Не! Не е до време… то е за цял живот, и аз, и много от нас ще изживеем живота си като лесбийки или като бисексуални жени.
Накрая ще споделя, че много ме зарадва интереса на дамите над 60 години! Определено смятам, че тяхната мъдрост от опита, натрупан с годините, може да бъде много полезна за всяко младо момиче!… Read the rest

Коя е най-близката до Вас сексуална ориентация?

0 commentsАнкети

BG Lesbians Header

ank3Коя е най-близката до Вас сексуална ориентация? – Резултатите от тази анкета , проведена през пролетта и началото на лятото на 2004г. – меко казано ме смаяха. Наистина не знам какво да мисля и как да коментирам.
Гласуваха 540 посетителки. Палмата на първенството се оказа в ръцете на хетеросексуалните жени. При това на тези хетеросексуални жени, които дори мислено и във фантазиите си не са пожелавали друга жена. Които не само физически, но и психически не са привлечени сексуално или емоционално от други жени. Цели 27.59% от посетителките на сайта взели участие в анкетата, са се самоопределили като такива. Ако прибавим към тях и „любопитните“ жени, които по същество са си напълно хетеросексуални, но в мислите и фантазиите си са си позволявали да помечтаят за нежността на друга жена и които заемат твърдо второто място в анкетата с 26.67%, сумата ще нарастне до внушителните 54.26%. Повече от хомосексуалните и бисексуалните взети заедно.
Бисексуалните жени са на трето място. Въпреки че, според собствената ми убеденост, в реалното те са на първо по брой. Точно една четвърт от посетителките на сайта взели участие в тази анкета, са посочили „бисексуална“. И това е факт, който ме радва. Защото много съм се наслушала за отхвърляне на бисексуалните от лесбийките, а никога не ми се е искало това да е вярно. Бисексуалните са наши сестри. Те преди всичко са жени и освен това са жени, които могат напълно да оценят женските предимства и напълно да им се насладят при случай. Да бъдат упреквани, че понякога повика на сърцето ги подтиква да предпочетат връзка с мъж, означава да подходим егоистично и себично. Всеки човек, който обича друг човек има право на свое щастие с обичания. И това не прави бисексуалните нито предателки, нито различни и далечни от нас. Прави ги просто обичащи жени. Коя жена не би разбрала това?

Лесбийките са най-малко. 20.74% – или по-малко от една четвърт. В началото това ме обърка здраво, но после го приех за нормално, като се вземе предвид факта, че лесбийки са не повече от 3 до 5% от жените. По оптимистични прогнози при това. Все пак тук прави впечатление един странен факт, и това е, че най-крайните лесбийки – тези които настръхват ужасено и войнствено само при мисъл или намек за нещо мъжко, са по-малко от тези в другата крайност – жените, за които лесбийството и изобщо мисалтта за някаква близост с жена е кощунствена. Хубавото в случая е това, че и двете крайности явно намират нещо полезно и близко до сърцето си на страниците на този сайт.

Първото чувство, обзело ме от горните факти е сконфузеност. Някак се притесних от мисълта, че е възможно хомосексуалните и бисексуалните жени в България, за които всъщност е направен този сайт, да не са припознали в него свое място, да не им е уютно и комфортно тук, да не отговаря сайта и неговата насоченост на техните истински нужди, мисли, позиции и идеи… Но после се успокоих… защото проумях, че всъщност това показва как сайта изпълнява своята основна роля – да сплоти всички жени, да покаже, че различията при жените в сексуалната им ориентация е нещо второстепенно, че нещата които ни събират и интересуват са общи за всички нас и ние сме едно… ЖЕНИ… просто жени! Различни жени. Най-различни жени. И аз съм щастлива, че сред нас място намират и хомосексуални и бисексуални и хетеросексуални и че всички ние сме усетили основното – че сме едно, че сме близки и съпричастни и че секса не е основното, което трябва да отделя лесбийките и бисексуалните от другите жени. Защото и лесбийките и бисексуалните и хетеросексуалните жени са първо хора… после жени… после … Read the rest

Какво е отношението ви към еднополовите бракове?

0 commentsАнкети

BG Lesbians Header

ank1Какво е отношението Ви към еднополовите бракове? – 360 човека са се включили. Прави ми впечатление, че подкрепата на еднополовите бракове е наистина по-голяма, но като се вземе предвид естеството на сайта и очакваните посетители на него, не мога да отмина с лека ръка, че над 17% от тези посетители смятат еднополовите бракове за „изгъзица“ или нещо „отвратително“. Като прибавим и хората, които без да изпадат в крайност смятат, че такива бракове не са необходими и тези, които нямат отношение, този процент нараства на 30%. Доста много. При това мненията са събирани от хора, които са проявили интерес да се запознаят с нас, с нашите проблеми и вълнения и са посетили сайта. Явно все още е рано да се стремим към еднополови бракове.
Мисля, че за лесбийките в България, а и за всички хомосексуални хора, е далеч по-достижимо да пледираме за създаване на закон, регулиращ съвместното съжителство. Такъв закон може да гарантира всички законови последици от едно съжителство. Наследствените права, правото на общо имущество, на настойничество и попечителство, на свиждане и информация, на пенсия за преживялата от двойката и всичко останало, което може да ползва една еднополова или… разнополова двойка. Нещо повече – такъв закон е много необходим и за хетеросексуалните двойки, много от които също съжителстват без официално сключен брак и последиците от един такъв закон за съвместното съжителство ще ползва и тях. Което означава, че една такава идея може да получи широка обществена подкрепа. За разлика от хомосексуалните бракове.

Разбира се, приемайки такъв закон, смятам че в духа на новото време и в духа на новия антидискриминационен закон, еднополовите двойки няма да бъдат изключени от числото на късметлиите. Ако се случи, мисля че имаме достатъчно законови лостове, с които да защитим правата си и да попречим да се появи нов закон, дискриминиращ част от обществото на база сексуална ориентация.… Read the rest

Възрастова граница за съгласие за секс – позиция

0 commentsПозиции

suglasie

Българското законодателство в близкото минало съдържаше дискриминационни текстове, които поставяха хомосексуалните хора в неравностойно положение. Един от тях беше текста, в който се определяше възрастовата граница за даване на съгласие за секс. За хетеросексуален секс тя беше 14 години, а за хомосексуален секс беше 16 години. Под натиска на международната общност (Резолюцията А3-0028/94 на Европейския съюз за равни права на хомосексуалистите и лесбийките в Европейската общност – февруари 1994г.; Доклада “Рот” – 17 юли 1993 г.; Поправка към чл.13 от Амстердамския Договор от 1997 г. за борба с дискриминацията на базата на сексуалната ориентация; Препоръката на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа относно правото на убежище и емиграция на лесбийките и хомосексуалистите в държавите, членки на Съвета на Европа – 25 февруари 2000 г.;Възрастова граница за даване на съгласие за секс – позиция параграф 9 на резолюцията на Европейския парламент за България (A5- 0258/2001), приета на 05-ти Септември 2001г. който „обръща внимание на българското правителство да премахне текстовете от наказателния кодекс, които са дискриминационни срещу хомосексуалните мъже и жените – лесбийки; параграф 158 на резолюция на Европейския Парламент относно разшряването на ЕС (A5-0190/2002) приета на 13-ти Юни 2002г.) и според мждународните спогодби, подписани от България, (Глава 13 от Договора на Европейската общност изисква съответните действия в борбата срещу дискриминацията, а Глава 21 от Европейската харта за основните права на човека съдържа забрана на дискриминацията, като и в двете са включени хората със специфична сексуална ориентация. Също така според политическите критерии от Копенхаген за членство в Европейската общност от страните кандидатки се изисква да гарантират човешките права, които включват еднакво третиране на всички хора, включетилно тези със специфична сексуална ориентация.) законодателството ни трябваше да се промени, като границата за даване на съгласие за секс да се изравни за хомосексуалния и за хетеросексуалния секс.

Това стана факт, но за всеобщо учудване вместо тази граница да се уеднакви на 16 години, депутатите решиха тя да се уеднакви на 14 години. Тъй като педофилията е непознато явление сред лесбийките, в началото ние само сеsuglasie зачудихме, без да реагираме. Но очудването ни премина във възмущение, когато стожери на хомофобията публикуваха статия изразяваща тяхното възмущение със заглавие „Свежа плът за хомосексуалистите“. Никой от тях дори за миг не се замисли, че границата за даване на съгласие за секс е изравнена на 14 години от един 240 членен парламент, в който хетеросексуалните депутати са поне 15 пъти повече. Упрека, че лобито на хомосексуалните си е гласувало свежа плът за нас звучи перверзно и умилително наивно. Истината е не, че хомосексуалните са си осигурили свежа плът, а че хетеросексуалните депутати не се лишиха от свежата плът и вместо да се лишат, предпочетоха да я поделят.

Никой не поиска нашето мнение, от организацията защитаваща правата на хомосексуалистите по това време – си замълчаха, затова ние искаме сега – макар и посфактум да изразим официално нашата позиция по този въпрос:
„Каква трябва да бъде границата за даване на съгласие за секс?“

Нашата позиция

Границата за даване на съгласие за секс да се вдигне поне на 16 години. Като допълнение на това във възрастта между 16 и 18 (докато човек навърши пълнолетие) съгласие да не може да се дава пред пълнолетно лице (навършило 18 години).*** Настояваме и да се уточни в закона какво се разбира под „секс“ и да бъде упоменато, че става дума за вагинален, анален и орален секс.

Нашите аргументи

Ние не търсим популизъм. Разбира се съзнаваме напълно, че за любовта няма възрастови граници. Но нека не бъркаме секса с любовта. Емоционалното с физическото. Духовното с телесното. Ние не отричаме, че любов може да има и в различни възрастови граници, но мислим, че ако наистина има любов между двама … Read the rest